Kamu hukuku içerisinde yer alan ceza hukuku, devletin suç ve cezaları belirlemiş olduğu kuralların bütünüdür. Yani ceza hukuku ülkede yaşayan herkesi kapsayan emirleri içerir. Ceza hukukunun amacı anayasa ile belirlenmiş olan düzenin korunmasını sağlamaktır. Kurallar ve düzenlemeler insanların kendi aralarındaki menfaat çatışmalarının önlenmesini ve toplumun temel şartlarının korunmasını sağlamak içindir.

Ceza hukuku toplamda 4 bölümden oluşmaktadır.

  1. Ceza genel hukuku,
  2. Ceza özel hukuku,
  3. İnfaz hukuku,
  4. Ceza muhakemesi hukuku,

Ceza Davası Nedir?

Ceza davası suç şüphesinin olması durumunda yargılamanın gerçekleşmesi için açılmış kamu davalarıdır. Bu tip davalara ceza avukatı bakar. Ceza davalarının görülmüş olduğu davalar şu mahkemelerde yapılır.

  • Ağır ceza mahkemesi,
  • Asliye ceza mahkemesi,
  • Çocuk mahkemesi,
  • Çocuk ağır ceza mahkemesi,
  • Fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi.

İlk Savunma Nasıl Yapılır?

Ceza davasında sanık olarak yargılanan kişi davanın her aşamasında savunma yaparak delilleri sunabilir. Ceza davasında savunma isteğe bağlı olarak yazılı veya sözlü bir şekilde yapılabilir. Sanık olayın nasıl geliştiğini ve sonuçlandığını delilleriyle birlikte mahkemeye sunmak zorundadır. Konuyla ilgili olan herkes mahkemede dinlenir ve bunlarda mahkeme tutanaklarına girilir. Bir sanığın ilk savunması mahkemede hakim karşısında yapılır. Bursa ceza avukatı sanığın ilk duruşmasında onun kendini savunması için gerekli tüm bilgileri sunacaktır.

Ceza davasında ilk duruşmada ne olur?

Ceza davalarının ilk duruşmasında, tanzim edilen iddianame sanığa okunarak il önce sanığın savunması alınır. Sanığın mahkeme huzurunda savunmasını yapmasının ardından varsa şikayetçi taraf dinlenerek davaya katılma talebinin bulunup bulunmadığı sorulur. Varsa katılan vekili ve sanık müdafi de olaya ilişkin hukuki değerlendirmelerini bildirir.

İfadeden kaç gün sonra dava açılır?

Bir olayla ilgili ifadenin alınması sonrasında suça konu olan herkesin dinlenmesi ve ifadesinin alınması gerekir. Kişiler davetiye usulü ile çağrılır. İfadelerin alınmasından sonra hakim isterse sanığı tutuklayabilir isterse serbest bırakabilir. İfadelerin sonunda ne kadar sürede dava açılacağı olaya göre değişkenlik gösterir. Gerekli olan tüm araştırmaların yapılması, davayla ilgili delillerin toplanması davanın sürecini belirleyecektir. Bursa ceza avukatı bu süreçte sanığın savunmasıyla ilgili her türlü işlemleri gerçekleştirir.

Ceza davalarında süreç nasıl işler?

Ceza davasında sürecin ilerlemesi şu şekilde olur:

Soruşturma: Dava ilk olarak suça konu olan olayın araştırılmasını içerir. Buna göre soruşturma dosyasının içerisinde yer alan şüpheli ya da şüpheliler hakkında iddianame hazırlanarak mahkemeye gönderilir. Mahkeme iddianameyi kabul ederse soruşturma da tamamlanmış olur.

Kovuşturma: İddianame kabul edildikten sonra kovuşturma süreci başlar. Mahkemenin karar verme aşaması burada devreye girer.

İstinaf: Mahkemenin vermiş olduğu kararın hukuka aykırı olduğunun düşünülmesi durumunda taraflar bir üst yolu deneyerek istinafa gidebilir.

Yargıtay: İstinaf incelemesi neticesinde karar verilir ve bu kararın hukuka uygun olmadığı düşünülüyorsa yüksek mahkemeye Yargıtay’a başvurulur.

Daha fazla bilgi almak için uluchukuk.com/avukatlik-hizmetlerimiz/ceza-hukuku-avukati/ adresini ziyaret ediniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir